Història

Història

El riu Cabriel forma una frontera natural entre la Comunitat Valenciana i Castella-La Mancha, constituint al llarg de la història, una de les vies de comunicació més importants entre l'altiplà i llevant ; fet pel qual l'empremta de l'home està present  en tot el territori.

Els recursos culturals que oferix el parc i els seus voltants són nombrosos, entre els que cal destacar els següents:

El jaciment paleontològic "el Puente de la Via", localitzat en el terme municipal de Venta del Moro, posseïx una immensa riquesa de mamífers i plantes fòssils del miocé terminal (fa aproximadament uns 6 milions d'anys) i on s'han trobat importants fòssils dels camells gegants més antics d'Europa (Paracamellus Aguirrei), antílops (Tragoportax Ventiensis, únic en el món), antecessors dels bous (Parabos Soriae), hipopòtams, elefants gegants, tigres de dent de sabre, etc...

Són nombrosos en la comarca els jaciments arqueològics, que evidencien la presència de l'home en estes terres des de la Prehistòria. D'èpoques ibèrica i romana destaquen "las Casillas del Cura " en Venta del Moro, "el Molón" de Camporrobles, la ciutat Ibèrica de "Kelín" a Caudete de las Fuentes i "Moluengo" en Villargordo del Cabriel. Des de l'època Ibèrica es documenta en la comarca el cultiu de la vinya, quedant testimoni d'això en la rambla dels Morenos.

La viticultura va tindre el seu auge a partir del segle XVIII, període a partir del qual van créixer les plantacions de vinyes i van augmentar les aldees i caserius que es troben disseminats pel parc, alguns d'ells amb importants cellers visitables.

La presència continuada d'aigua, com a recurs natural, sempre porta associat l'aprofitament per part de l'home. En el riu Cabriel es localitzen vestigis de l'arquitectura fluvial de diferents èpoques. Destaca "el Puente de Vadocañas", construït en el segle XVI sobre un basament romà, i que va servir al camí de Requena a Toledo i a la sendera de la Mancha a València; i la "Noria Fluvial" de Casas de Rio, del segle XVIII, única en funcionament a la Comunitat Valenciana.
 
Mereixen una menció especial "las Salinas Continentales" de Jaraguas i de Villargordo del Cabriel, que fins fa poc de temps seguien en ús. Es tracta d'explotacions situades en afloraments d'algeps, margues i argiles del Keuper, en els que apareixen aqüífers salats.
 
 
_________________________________________________________________________________________
 
 
  • La Associación de Amigos de Venta del Moro disposa en la seua pàgina web de molts articles d'Història i Patrimoni Cultural del Parc Natural, per a més informació punxa ACÍ
 
_________________________________________________________________________________________
 
 
  • Inventari realitzat per Victor Hernandez Ochando i dirigit per Ignacio Latorre Zacarés sobre el Patrimoni de l'Aigua en el Rio Cabriel, per a més informació punxa ACÍ

___________________________________________________________________________________________

  • Bunker del Romeroso en la Guerra Civil (Villargordo del Cabriel) realizado por Victor Hernandez Ochando. Para más información pincha AQUÍ
 
foto Pont de Vadocanyess (Venta del Moro)
 
foto Solana de las Pilillas (Los Duques) 

foto Ermita de la Fonseca (Venta del Moro)