Interpretació i educació ambiental

Interpretació i educació ambiental

El Parc Natural El Fondo posseeix una proposta educativa dirigida a diferents col·lectius com col·legis, associacions, etc.
 

Per a poder visitar el Parc en grup i participar dels Programes d'Educació Ambiental i Interpretació del Patrimoni que ha elaborat l'Equip d'Educació Ambiental, haurà de seguir les següents indicacions:
 

 • Serà requisit indispensable realitzar la reserva de la visita amb 15 dies d'antelació, telefonant o dirigint-se al centre d'informació del parc i concretant la data de la visita segons disponibilitat.

   
 • Els dies establits per a les visites seran els DIMECRES I DIJOUS, en un horari comprès entre les 9h a les 13h, sent aquest horari flexible depenent de la naturalesa de la visita.

   
 • Una vegada concretada la data amb el personal del parc, també serà necessari emplenar un butlletí d'inscripció per part del responsable de l'entitat o grup, que podrà remetre'ns per email o fax.
   
 • El nombre mínim de persones per grup serà de 15 i el màxim de 30.
   Descarregar el Butlletí d'Inscripció
 
Dossier informatiu (en castellà)