Visualització de contingut web

Història

Imatge dels dos embassament del parc al fons (Llevant i Ponent) i dels cultius circundants 

Imatge aèria dels embassaments reguladors de reg i les tolles perimetrals al costat del canal central de la Comunitat de Regs de Llevant  

El proper San Felipe Neri forma part dels nuclis de població que envolten el parc, al costat de Crevillent, Elx, Dolores i Catral

El Parc Natural El Fondo, els cultius agrícoles que el circunden i les poblacions properes de San Felipe Neri, Dolores, Catral i San Isidro, s'assenten sobre els terrenys que, antigament, formaven part de l'extensa albufera d'Elx fins al segle XVIII. La denominació de marjals i saladars que reben les partides de la zona sevixen com a recordatori del seu passat.

L'antiga albufera d'Elx va desaparèixer com a conseqüència de l'aterrament del terreny, però també a causa dels múltiples drenatges que es van realitzar a la zona. Entre ells destaquen les anomenades bonificacions realitzades pel Cardenal Belluga al segle XVIII.

La necessitat de disposar d’aigua dolça amb la qual llavar les sals del terreny i regar els nous cultius, creats després del procés paulatí de colmatació de l’albufera, va motivar la construcció d’embassaments. Per a la seua realització es va utilitzar el cabal de la llacuna del Fondo.

L’alçament de motes amb la terra extreta quan excavaren els embassaments va propiciar la creació d’un interessant biotop palustre que encara hui en dia es manté.

Els propietaris d’alguns terrenys situats al voltant dels embassaments els han utilitzat amb fins cinegètics i piscícoles, com a conseqüència de l’escassa rendibilitat agrícola del sòl. D’esta manera, s’hi ha constituït una sèrie d’interessants enclavaments humits associats als embassaments.