Subscripció a la llista del parc natural

Subscripció a la llista del parc natural

Se li informa que les dades de caràcter personal obtingudes seran objecte de tractament per part de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual cosa ha de llegir la següent informació bàsica sobre protecció de dades:

  • Nom del tractament: Gestió de llistes de distribució d'informació en matèria de medi ambient
  • Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de medi ambient
  • Finalitat del tractament: Gestionar llistes de distribució per a facilitar informació en matèria de medi ambient a les persones que ho sol·liciten
  • Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l'enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19970
  • Reclamacions: Sense perjuí de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que li concernixen infringix la normativa en matèria de protecció de dades.

Pot obtindre informació més detallada a l'enllaç següent: https://agroambient.gva.es/registre-de-tractaments

Prement el botó Registrar consent que es tracten les meues dades de caràcter personal.

subscripció a la llista de distribució - PN Chera Sot de Chera

(*) Adreça de correu electrònic és obligatori

Prova de verificació

Anul·lar subscripció email

(*) Adreça de correu electrònic és obligatori

Prova de verificació