Visualització de contingut web

Flora i vegetació

La vegetació del Prat de Cabanes-Torreblanca la componen tres grans grups de comunitats vegetals: per un costat les formacions aquàtiques i semiaquàtiques que són en el seu conjunt les més abundants i en les que s'inclouen, a més de les formacions de plantes flotants i submergides, els senillars, mansegars, jonqueres, etc.; per un altre costat les comunitats de saladar i finalment les comunitats del cordó litoral.

 

  • COMUNITATS VEGETALS AQUÀTIQUES I SEMIAQUÀTIQUES

Vegetació Flotant: inclou aquelles comunitats que viuen errants en aigües del Parc Natural.

 

 

TIPUS DE COMUNITAT COMUNITAT  ESPÈCIES
ERRANTÒFITS Lemnetum gibbae
  • Llentilla d'aigua: Lemna gibba
Lemnetum trisulcae
Otras comunidades

 

 

 

Vegetació Semiaquàtica: aquelles plantes que arrelen en el fons i tenen part del seu port fora de l'aigua.

 

 

TIPUS DE COMUNITAT COMUNITAT  ESPÈCIES
HIDRÒFITS RADICANTS Potametum denso-nodosi
Ruppietum drepanensis
  • Ruppia maritima
PALUSTRE SENILLARS: Typho-Scirpetum tabernaemontani
MANSEGARS: Cladietum marisci
JONQUERES: Scirpetum compacto-littoralis 
  • Joncs: Scirpus maritimus var. compactus Scirpus littoralis
JONQUERES: Juncetum maritimi
  • Juncus maritimus, Juncus subulatus y Juncus acutus
JONQUERES: Schoeno-Plantaginetum crassifoliae
JONQUERES: Helosciadietum nodiflori

 

 

 

  •  COMUNITATS DE SALADAR

 

 

COMUNITAT ESPÈCIES
Salicornia ramosissima
Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi
Arthroenemo-Juncetum subulati

 

 

 

  • COMUNITATS DEL CORDÓ LITORAL

Entre elles diferenciem les comunitats situades sobre el cordó de cudols i les que es troben sobre l'arena de la platja.

 

 

 UBICACIÓ COMUNITAT ESPÈCIES
Cudols Hypochoeridi-Glaucietum flavi
Arenes