Visualització de contingut web

Presentació

 
    
 
 
El Parc Natural de la Tinença de Benifassà abraça unes 5.000 ha, i afecta quasi 26.000 ha amb el seu Pla d'ordenació de recursos naturals (PORN). És de recent creació, es va declarar el 19 de maig de 2006 pel Decret 70/2006, del Consell.  S'estén per la comarca històrica del mateix nom i pel terme de Vallibona. Aquest territori es troba travessat pels rius Sénia i Servol (també anomenat riu de les Corses), que solquen els últims contraforts del sistema ibèric, i abracen les poblacions de La Pobla de Benifassà, Coratxà, El Boixar, Fredes, El BallestarRossell, Bel , Vallibona i Castell de Cabres.

La fauna és molt abundant i rica en espècies. Tot i que les aus, principalment rapinyaires, són el grup més divers dels vertebrats presents a la Tinença, la espècie més representativa és la cabra salvatge (Capra hispanica). A més a més, trobem dues interessants reserves de fauna que donen especial protecció, entre altres, al cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes) o a la papallona graèllsia (Graellsia isabellae).

Pel que fa a la flora, s'hi troben boscos de pinedes de pi roig, pi negre i pi blanc, carrascars, rouredes de fulla menuda i boscos de ribera. Aquestes formacions
es troben especialment protegides dins de les tretze microreserves de flora que podem trobar dins l'àrea del PORN que donen una especial protecció a espècies amenaçades o endèmiques com la viola d'aigua (Pinguicula dertosensis) o l'arenària (Arenaria conimbricensis).

A més de la protecció que ofereix el parc natural i les microreserves de flora, la Tinença de Benifassà està protegida per tractar-se d'un lloc d'interés comunitari (LIC) i per ser una zona d'especial protecció d'aus (ZEPA).