Oferta d'activitats

Oferta d'activitats

 
 
 
 
 

 

 

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DE LES ACTIVITATS

 • Donar a conéixer els valors ambientals i culturals del Parc Natural de la Serra Gelada.

 • Fomentar l'interés per la conservació del parc natural a través de la transmissió de coneixements i la participació activa.

 • Descobrir la història dels seus municipis, dels seus pobladors i del patrimoni cultural que atresora el parc natural i el seu entorn.

 • Promoure valors i actituds proambientals que permeten involucrar els participants en la conservació, el manteniment i la progressió del parc natural.

 • Disfrutar d'una activitat educativa en el medi natural per part dels alumnes.

 

DESTINATARIS I LOCALITZACIÓ

L'oferta d'activitats del Parc Natural de la Serra Gelada es dirigeix a grups concertats de totes les edats, amb un màxim de 55 participants, els dimarts i dimecres. Les llengües vehiculars són el valencià i el castellà.

Les activitats de camp es realitzen en el mateix parc natural, i és a càrrec del participant el transport fins al punt d'inici de l'activitat. També s'ofereixen per als centres educatius dels municipis de l'àmbit del PN activitats d'aula.

Com concertar l'activitat?

El responsable del grup haurà de telefonar per a acordar el dia de la visita i, posteriorment, enviar escanejat via adreça electrònica el butlletí d'inscripció degudament omplit i firmat.

Una vegada rebut aquest butlletí, el personal del parc natural es posarà en contacte via adreça electrònica amb el responsable per a confirmar la inscripció.

Quan concertar l'activitat?

Amb una antelació mínima de 15 dies abans de la data de visita.

 

EQUIP ADEQUAT PER A VISITAR EL PARC NATURAL

 • Roba còmoda.

 • Calçat apropiat: sabatilles d'esport o botes de muntanya.

 • Protector solar i gorra per a primavera i estiu.

 • Impermeable i alguna peça d'abric per a tardor i hivern.

 • Aigua.

 • Esmorzar.

 • Es recomana: prismàtics, càmera de fotos.

 

INFORMACIÓ D'INTERÉS

La duració dels itineraris és orientativa, i inclou tant el temps empleat a recórrer l'itinerari com també el necessari per a les parades efectuades per a les explicacions.

El parc natural només disposa de lavabos públics a l'inici de la ruta roja (itinerari del Far de l'Albir). Es recomana comunicar-ho als participants perquè vinguen preparats.

No hi ha fonts disponibles al llarg dels recorreguts. Cal portar aigua suficient per a passar el dia.

 

CONTACTE

Telèfon: 629 321 248
Correu electrònic: serragelada@gva.es

 

ACTIVITATS OFERIDES

 

DOCUMENTS ADJUNTS: