Notícies

Ves enrere ELS ESPAIS NATURALS MARINS DAVANT EL CANVI GLOBAL

ELS ESPAIS NATURALS MARINS DAVANT EL CANVI GLOBAL

Jornada de neteja i conscienciació ambiental sobre el nostre litoral

 

El canvi climàtic és una de les principals amenaces per al desenvolupament sostenible i constitueix un important repte mundial que ja està causant impactes ambientals en l'economia global, la salut, la biodiversitat, el medi ambient i el benestar humà, per tant davant aquesta important amenaça els espais naturals protegits han de desenvolupar una sèrie d'estratègies per a minimitzar els impactes del canvi climàtic sobre els ecosistemes i la biodiversitat que alberguen, centrant-se en garantir la seguretat de la població que viu en la zona litoral.

L'evidència del canvi global, i del canvi climàtic en particular, sobre el funcionament dels ecosistemes és evident i està recolzada per abundants publicacions científiques. Els canvis d'ús del sòl, les alteracions dels cicles biogeoquímics, les invasions biològiques, la contaminació i la sobreexplotació dels recursos naturals són evidents tant a escala global com local. Per tant, per a intentar mitigar totes aquestes importants amenaces no sols hem de ser capacos de reduir la quantitat de CO2 en l'atmosfera, sinó que hem de reduir la vulnerabilitat dels sistemes ecològics i socials a l'impacte del canvi climàtic, augmentant la seua resistència o resiléncia, i és ací on els espais naturals protegits, concretament els marins, juguen un paper fonamental.

Per tant, a través d'aquesta activitat destinada als centres educatius del municipi d'Altea, en col·laboració amb Ajuntament d'Altea, l'agrupació local de la Creu Roja d'Altea, el servei de salvament marí de la Creu Roja d'Altea, l'embarcació del vigilància del Parc Natural i l'educador ambiental del Parc Natural intentarem acostar als més xicotets del municipi, i a les seues famílies, la problemàtica ambiental del canvi climàtic i les diferents estratègies que han de desenvolupar les àrees protegides per a mantindre i augmentar la capacitat de recuperació dels mateixos davant una pertorbació, com pot ser el recent temporal Gloria, amb la finalitat d'ajudar a les persones a adaptar-se als efectes adversos del canvi climàtic. A més de tot això i com a acció bàsica de l'activitat us proposem la realització d'una neteja didàctica de tots aquells residus que el temporal a acumulat a les platges de Cap Negret i l'Olla per a entendre quina és la dinàmica pròpia del litoral i quins són els mecanismes de què disposen els ecosistemes litorals per a absorbir aquests impactes.

 

INFORMACIÓ SOBRE L'ACTIVITAT

Data: Diumenge, 9 de febrer del 2020.

Horari de l'activitat: De 9.30 a 12.30 h.

Punt de trobada: El punt de trobada per a les famílies participants serà el pàrquing del Mercat ambulant d'Altea.

 Per a visualitzar el recorregut proposat podeu utilitzar aquest enllaç de Google Maps. 

Desenvolupament de l'activitat: Des del Pàrquing del Mercat ambulant d'Altea ens desplaçarem fins a l'inici de la platja de Cap Negret (Marge esquerre de la desembocadura del riu Algar) on realitzarem una xarrada inicial sobre el paper dels espais naturals marins enfront de les conseqüències derivades del canvi global i donarem instruccions sobre com realitzar la neteja als participants.

 Quan arribem al final de la platja de Cap Negret prendrem un tram d'enllaç per una zona urbana cap al "Portet d'Altea" fins a arribar a l'inici de la platja de l'Olla on reprendrem els treballs de neteja de la platja. Fins a arribar finalment fins a "Villa Gadea" on hi haurà una "picaeta" per a tots els participants cortesia de l'Ajuntament d'Altea.

 IMPORTANT: Els participants han de tindre en compte que l'activitat és linial, és a dir finalitza en Vila Gadea i la zona de pàrquing es troba en el pàrquing del mercat ambulant d'Altea pel que han de tindre en compte el temps necessari per a tornar fins a la zona de pàrquing o organitzar-se entre les famílies per a disposar d'un vehicle en cada zona.

 Duració de l'activitat: 3 hores. La duració de l'activitat és orientativa, i inclou tant el temps emprat a realitzar la neteja com l'empleat en les diferents explicacions relacionades amb la temàtica de l'activitat. L'activitat és lineal i finalitza en un lloc diferent a la zona d'aparcament.

Observacions: Recomanem portar roba còmode, aigua, ganes d'aprendre i vindre ja esmorzats.