Història

Història

Cireres d'Espadà
 
El Jinquer 

Olleta
 
 
 
 La treta del suro
 
 
 
 
 
 
 
Al llarg dels diferents paisatges presents a la serra d'Espadà queden reflectits els diferents usos dels recursos i les activitats respectuoses amb el medi ambient. Les activitats socioeconòmiques de la zona s'han centrat en l'aprofitament tradicional dels recursos naturals, com per exemple, l'explotació de les alzines sureres per a l'extracció del suro. Altres productes de la serra són la mel, l'oli, les cireres, l'aigua, etc.
 
Els cultius estan dedicats a la garrofera, l'ametller, l'olivera, el cirerer i altres arbres fruiters. Entre aquests resalten l'olivera, per l'excel·lent qualitat de l'oli, i les cireres cultivades al fons i als vessants de les valls. Gràcies a les característiques orogràfiques, l'agricultura de muntanya destaca més per la qualitat que pel volum de producció.
 
L'apicultura és una altra de les activitats amb gran desenvolupament a la zona; hi ha un gran nombre de ruscos que proporcionen, a més de mel excel·lent, altres productes com la gelea reial, el pol·len o la cera.
 
Les aigües que brollen de la serra per al consum humà destaquen pel baix contingut en calç, per la qual cosa al parc s'ubiquen diverses envasadores.
 
Un altre recurs de la zona és la fabricació de mànecs o de gaiatos a partir de les branques del lledoner.
 
Els recursos de la serra han estat explotats des de temps ancestrals i alguns encara ara són testimonis d'aquest passat com són els pous de neu o neveres per a l'obtenció de gel que es distribuïa a les poblacions de la Plana Baixa. Un exemple d'açò és la utilització de la nevera de Castro fins al segle XVIII.