Recomanacions per a la visita

Recomanacions per a la visita

 
Normes de conservació del parc
 
Ens trobem en un espai natural protegit. Per a contribuir a la seua conservació hem d'intentar visitar-ho en grups reduïts, fer el menor soroll possible, no eixir de les sendes delimitades, respectar als animals i plantes, no encendre foc (excepte en els llocs permesos i amb la deguda autorització), respectar les normatives forestals, i no deixar fems, residus ni empremtes del nostre pas pels itineraris.