Història

Història

Al 1700, l'albufera va pertànyer al duc d'Arcos, qui la utilitzava per a la seua explotació cinegètica i piscícola. El rei havia atorgat la seua propietat al noble.
 
Nogensmenys, la gran transformació d'este espai natural es produïx entre finals del segle XIX i principis del XX, com a conseqüència de la instal·lació de les explotacions salineres. Este esdeveniment va ocasionar la necessària adaptació, farciment i excavació del terreny per a la construcció de basses. Les salines van començar a funcionar al 1890 en el Pinet i immediatament en el Braç del Port.
 
Anys més tard, en les dècades dels cinquanta i seixanta, l'Institut Nacional de Colonització va promoure unes obres de sanejament que van afectar a la vorera interna de les salines. Les transformacions realitzades amb fins cinegètics a partir dels anys setanta acabaren de definir la configuració actual d'este espai.