Presentació

Presentació

El Parc Natural de la Puebla de San Miguel declarat el 25 de maig de 2007 s'assenta sota els contraforts occidentals de la serra de Javalambre dins de la comarca del Racó d'Ademús.En el trobem l'Alto de las Barracas que amb 1.838 metres constitueix el cim de la Comunitat Valenciana.

Dins de les 6.390 ha de superfície destaquen elements naturals de incalculable valor tan ambiental com paisajísticos: poblacions de savina turífera, savina de muntanya, pi albar, teixos... L'alt grau de conservació d'aquests ecosistemes es frut de la gestió duda a terme pels habitants del municipi durant segles. Mostra d'aixó es el ric i variat patrimoni etnografic i cultural existent al llarg de tot el territori.

FULLET DEL PARC NATURAL

 

Sol.licitd de visita autoguiada per a grups

En compliment de la normativa específica del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural, la realització de marxes en grups organitzats de més de 15 persones requereixen d'autorització.

Cal saber que aquesta regulació té un fonament que incideix en la importància d'informar al Parc Natural sobre les activitats organitzades, per motius diversos com a font d'informació sobre les visites realitzades al Parc Natural a nivell estadístic, per motius de seguretat davant accidents, incendis o qualsevol altra situació, per a la correcta gestió dels equipaments d'ús públic en situacions conflictives amb altres usos com la caça, la realització del treballs silvícoles, per a la correcta regulació front a l'afecció a espècies protegides en llocs i moments determinats, i un llarg etcètera, d'aquesta manera el Parc Natural podrà realitzar suggeriments al col·lectiu organitzador.

El procediment, és molt senzill, cal comlpetar la sol·licitud del final del text i enviarla per qualsevol dels mitjans de contacte habituals amb suficient antelació.

Posteriorment s'emetrà des del Parc Natural la corresponent notificació amb les condicions de l'activitat.

El personal del Parc es troba a disposició del visitant per a qualsevol dubte o suggerime nt.

 

SOL·LICITUD PER A LA REALITZACIÓ DE MARXES AUTOGUIADES