Presentació

Presentació

El Penyal d'Ifac, situat a Calp, en la comarca de la Marina Alta, va ser declarat parc Natural el 19 de gener de 1987. Esta formidable roca, unida a terra només per un estret istme, s'eleva sobre el mar fins als 332 m d'altura.

Tractant-se d'un dels paisatges més coneguts de la Comunitat Valenciana, amb únicament 53,3 hectàrees de superfície, constituïx  al mateix temps un dels seus espais naturals protegits de menor extensió i un dels més visitats.

D'altra banda, la riquesa del seu patrimoni històric, amb valuosos jaciments arqueològics, junt amb la singularitat de la seua flora, que inclou importants endemismes, ho convertixen en un parc natural de primer orde.

Guia del Parc Natural

Vídeo del Parc Natural