Visites al Parc

Visites al Parc

Ens trobem en un espai natural protegit. Per a contribuir a la seua conservació hem d'intentar visitar-ho en grups reduïts, fer el menor soroll possible, no eixir de les sendes delimitades, respectar als animals i plantes, no encendre foc (excepte en els llocs permesos i amb la deguda autorització), respectar les normatives forestals, i no deixar fems, residus ni empremtes del nostre pas per l'itinerari.