Nevera del Penyagolosa

Nevera del Penyagolosa

També coneguda com nevera de la Cambreta, es troba situada al costat W del pic Penyagolosa i destaca pel bon estat de conservació que presenta.
Construïda amb maçoneria de pedra calcària i arenosa amb morter, conserva intacta la volta de mig canó i el seu  interior està ple de sediments uns quatre metres damunt el nivell del sòl.
De planta quadrada amb 6'70 m de costat en l'interior i arredonida als cantons, al costat E té la porta d'accés amb una andana de càrrega pràcticament desapareguda actualment.

Data del segle XVII, quan el comerç de la neu va arribar al seu maxim esplendor a la Península, i es va crear una xarxa de depòsits d'emmagatzemament amb algunes servituds.

La neu arreplegada durant les nevades de l'hivern era acumulada i emmagatzemada manualment i separada en capes amb palla per a la seua millor extracció a l'estiu, època en què era  transportada en muls a la nit per a evitar al màxim el seu desgel, fins als punts de distribució per al seu ús en la conservació del peix, amb fins farmacèutics, o en refrescos etc. El transport es realitzava a través del camí dels Nevaters pel mas de la Costa, Lucena i Figueroles fins a Castelló, Nules o Vila-real.

Desapareix aquest comerç entre finals del XIX i principis del XX, amb l'arribada del gel artificial.