Programes d'Educació Ambiental

Programa d'Educació Ambiental

Un dels objectius fonamentals d'aquest Espai Natural Protegit és la difusió i el coneixement dels diferents valors ambientals i culturals que van propiciar la protecció de la Marjal de Pego – Oliva al desembre de 1994.

Des del Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva hem preparat un senzill dossier per a presentar el nostre Programa d'Educació Ambiental.

En els següents documents els centres escolars, associacions o entitats trobaran informació sobre els nostres 3 projectes:

- "Coneix la Marjal"

- "Ambaixadors de la Marjamama"

- "La Marjal m'inspira"

Així com el butlletí d'inscripció.

La nostra intenció fonamental és fomentar el coneixement i la implicació en la conservació d'aquest meravellós espai natural protegit.

Per a poder participar en un dels nostres projectes és necessari contactar prèviament amb el personal del Parc per a concretar el grau de participació, les dates, temàtiques, etc. 

Programa d'Educació Ambiental 

Formulari de Sol.licitud d' activitat