Natura i ciència

El Parc Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevella està definit principalment per hàbitats salins (llacunes) i medis terrestres afectats per l'alt contingut en sals (saladars), però també per hàbitats lligats a relleus baixos (El Chaparral), cursos d’aigua dolça (barrancs i rambles) i, finalment, zones agrícoles.


Als ambients terrestres amb alt contingut en sals estan representats els complexos de vegetació de saladar humit i saladar sec. Aquests complexos estan compostos per comunitats halòfites, pròpies de sòls molt estressants per a la vida, definits per l’alt contingut en sals sòdiques o magnèsiques i que es troben subjectes a inundació estacional (principalment és el cas d’espècies fruticoses), o rares vegades inundables on apareixen espècies dels gèneres Lygeum sp., Salsola sp., Senecio sp., Tamarix sp. És important destacar la presència de Senecio auricula ssp. auricula i de les estepes del genere Limonium sp. que constitueixen associacions botàniques d’interés europeu (Directiva 92/43/CEE d’hàbitats).


A zones on desaigüen torrenteres, rambles i aragalls sobre la llacuna, i hi ha llavatge de la salinitat, apareixen extenses comunitats de canyissar i jonquera que trenquen la fisonomia del saladar i donen lloc a un paisatge espectacular i policromàtic. Aquests complexos de vegetació, ocupen zones excel·lentment ben conservades i que constitueixen els millors reductes de la Comunitat Valenciana, així mateix estan designats com a zones especials de conservació per la Directiva d’hàbitats del Consell de les Comunitats Europees.


També es reconeix en el parc una zona amb el complex de vegetació designat com muntanya que, tot i que un poc alterada com a conseqüència de repoblacions forestals amb pi blanc de mitjan del segle passat, encara conserva interessants plantes, algunes molt escasses en el context valencià. És ressenyable la presència de la major població d’Orchis collina de la Comunitat Valenciana. Aquesta espècie d’orquídia es troba catalogada com a espècie vulnerable pel Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg valencià d’espècies de flora amenaçada i es regulen mesures addicionals de conservació. Altres orquídies presents en l’espai natural són: Ophrys speculum, O. lutea, O. tentredinifera i Ophrys fusca.


Pel que fa a la vegetació aquàtica, l’elevada concentració salina de les aigües de les llacunes de la Mata i de Torrevella, amb salmorres de fins a 300 mS/cm impossibilita la vida dels macròfits aquàtics. Només en alguns tolls, tolles i barrancs, situats als límits del parc natural, es recarreguen amb aigua de pluja o d’escolament i es detecta l’existència de plantes aquàtiques. Aquest és el cas de les fanerògames Ruppia maritima i Potamogeton pectinatus. Des del punt de vista de la criptogàmia, cal destacar Dunaliella salina. Aquesta microalga unicel·lular és un dels organismes predominants a les salines i un dels més importants responsables del seu característic color rogenc-rosat. Aquesta coloració es deu als elevats continguts de betacaroté. És decisiva la seua funció en l’equilibri de l’ecosistema de les salines, atés que és font d’alimentació del crustaci Artemia salina.