Fauna

Fauna

foto1

foto Llacunes de la Mata-Torrevella 2

foto Llacunes de la Mata-Torrevella 3

foto Llacunes de la Mata-Torrevella 4

foto Llacunes de la Mata-torrevella 4

foto Llacunes de la Mata-Torrevella 4
L'avifauna és el grup faunístic de més rellevància al parc natural, ja que està format per quasi un centenar d'espècies. Juntament amb el Fondo i Santa Pola, el Parc Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevella constitueix un enclavament de zones humides d'importància crucial per al desenvolupament dels cicles biològics de nombroses espècies que l'utilitzen tant en les migracions com per a fer niu i hivernar.

Així, el flamenc (Phoenicopterus ruber) s'alimenta i descansa a la Mata. S'hi han arribat a comptabilitzar concentracions de fins a 2.000 individus d'aquesta au i de prop de 3.000 cabussons collnegres (Podiceps nigricollis) durant la migració.
 
Entre les nidificants sobreïxen la camallonga (Himantopus himantopus), l'ànec blanc (Tadorna tadorna), l'arpellot cendrós (Circus pygargus) i l'alena (Recurvirostra avosetta), el nombre de les quals ja és suficient per a conferir importància internacional a la zona.

També hi destaquen les poblacions de corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), de xatrac d'Albufera (Sterna hirundo), de mongeta (Sterna albifrons) i de torlit (Burhinus oedicnemus) als voltants de les llacunes.
 
Per altra part, durant la temporada de caça es refugien a la Mata multitud d'anàtids dels vedats propers, que s'aprofiten del caràcter de Refugi Nacional de Caça que posseix la llacuna des de 1989.

L'invertebrat més característic de les llacunes és Artemia salina. Aquest menudet crustaci, que juntament amb les larves dels mosquits quironòmids constitueix la dieta fonamental de la nombrosa avifauna d'aquestes zones humides, sol viure amb elevat nivell de salinitat, per la qual cosa abunda a les vores de la llacuna de la Mata.