Presentació

Presentació

Projecte LIFE-Ullals "Recuperació d'un hàbitat prioritari a l'Albufera"

Presentació

El Projecte Ullals "Recuperació d'un hàbitat prioritari al Parc Natural de l'Albufera" pretén regenerar i donar a conéixer un dels enclavaments més valuosos del Parc Natural de l'Albufera, en el qual s'identifica un dels hàbitats prioritaris previstos en la Directiva 92/43/CEE (torberes calcàries amb Cladium mariscus).

Els ullals de Baldoví i dels Sants, enclavaments en què es porta a terme en gran manera el projecte, són dues petites llacunes localitzades al terme municipal de Sueca, dins del Parc Natural de l'Albufera. En aquest àmbit s'ha dut a terme l'adquisició de terrenys, la regeneració dels hàbitats naturals, la recuperació d'espècies de fauna i flora prioritària, i l'adequació d'usos educacionals vinculats amb la conservació de la natura.

El projecte, que es va perllongar fins a l'any 2008, es va coordinar des de la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Territori i Habitatge, i en ell va participar com a soci l'Ajuntament de Sueca.


   LIFE Ullals    LIFE  Ajuntament de SuecaNatura 2000