Com arribar-hi

Com arribar-hi

Les Illes Columbretes són Reserva Natural i Reserva Marina. La Reserva Natural la compon tot el territori emergit, és a dir, 19 hectàrees en total d'illes i illots, i són gestionades per la Generalitat Valenciana. La Reserva Marina són 5.543 hectàrees de zona submergida al seu voltant, com es pot veure en la imatge de dalt. És gestionada pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que és el que autoritza les activitats relacionades amb el medi marí.

 

COM ARRIBAR A L'ILLA GROSSA

 

L'única illa visitable de l'arxipèlag de les Columbretes és l'Illa Grossa.
Es pot visitar de dues maneres:

1. Si es disposa d'embarcació

- És important contactar abans d'arribar amb el servei de vigilància de Columbretes a través del canal 9 de VHF.
- Està prohibit l'ús de l'àncora. Existeixen boies en l'Illa Grossa, la Ferrera i la Foradada.
- No es pot desembarcar per lliure. Per a visitar l'Illa Grossa ha de posar-se en contacte amb el personal de la Reserva pel canal 8 VHF. Recorde que hi ha un contingent màxim diari i uns horaris de visites. Pot consultar aquesta informació en la imatge de baix.
- El punt d'accés habitual és l'escala de Port Tofiño, excepcionalment es podrà utilitzar l'escala del Rossí.
- És possible pernoctar amarrats a les boies de l'Illa Grossa, prèvia confirmació pel personal de la Reserva Marina, i tenint en compte que existeix una ordre de prioritat del seu ús establit en la normativa.

Fullet reserva marina
Fitxa ús de les boies

 

2. Si no es disposa d'embarcació

Si no disposa d'embarcació pròpia pot contactar amb alguna de les empreses que ofereixen viatges a les illes.

Empreses privades amb la Marca Parcs que ofereixen viatges a la reserva

Calendari dels vaixells golondrines


INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LA VISITA

 

Durant els mesos de desembre, gener i febrer no es pot visitar l'Illa Grossa.

El trajecte

    • Uns 50 Km (depenent del port d'origen) fins a les Illes: entre 2 i 3 hores de navegació en motora.
    • Es recomana prendre precaucions enfront de possibles marejos i viatjar en les zones del vaixell airejades.

La visita a terra

    • És gratuïta i guiada o acompanyada pel personal de la Reserva Natural.
    • Hi ha uns horaris establits i un contingent de visitants diari i mensual, conforme a l'estudi de capacitat de càrrega i la Resolució 2019 d'ús públic de la Reserva Natural.
    • L'accés a l'illa no és aconsellable per a persones amb mobilitat reduïda.
    • Tot el trajecte està exposat al sol. Es recomana portar aigua, crema solar, ulleres de sol, barret i sabatilles.
    • No es pot menjar ni fumar en terra.
    • El personal de la Reserva en funció del nombre de visitants, la situació climàtica o circumstàncies que puguen afectar, pot modificar o anul·lar la visita.
     
L'estada a l'Illa

    • En el vaixell, és on es podrà menjar.
    • No es necessita permís per a bussejar a pulmó, PERÒ en cap lloc es fa peu i està prohibit agarrar-se a les roques o perjudicar els fons marins.
    • Els vaixells solen partir cap a les 16h. després de fer una volta per la resta de les Illes (opcional).
  • Les embarcacions particulars poden passar la nit amarrats en la badia, prèvia confirmació per ràdio.

 

INFORMACIÓ PER A GOLONDRINES I CHARTERS

 

Guies d'interpretació de la Reserva

Tant en golondrines com en charters l'educació en valors naturals es realitzarà en el mitjà de transport, tant dels valors de la Reserva Natural com de la Reserva Marina.

Les golondrines i els charters que visiten l'illa portaran al seu propi educador o educadora, i en el cas dels charters podran fer col·laboracions amb els guies de les golondrines.

Aquests guies seran els encarregats de fer la visita guiada dins de l'illa i conseqüentment els responsables del compliment per part del grup, de les restriccions generals i de les particulars que puguen aportar el personal de la Reserva.

El personal de la Reserva Natural podrà adequar els horaris i longitud de la visita conforme a les situacions sobrevingudes que puguen sorgir.

Fullet Elements Patrimonials                                           Fullet Fauna                                                                 Fullet Flora