Centre de visitants

Centre de visitants

 
El Centre d'Informació està emplaçat al Planetari de Castelló, al passeig Marítim, 1 (12100 - Grau de Castelló). Consta d'una exposició i de l'oficina d'informació i gestió de la Reserva Natural.
  
També hi ha un centre de visitants emplaçat a les illes. Els mesos d'estiu hi ha un guia que atén les visites, la resta de l'any que es pot visitar són acompanyades  pels guardes de la reserva.
 
Personal: 1 tècnic d'educació ambiental, 2 guies, 2 guardes naturalistes i 2 guardes de manteniment (Servei de Vigilància i Conservació).

Horari d'atenció a les visites a Castelló: L'exposició funciona amb l'horari del Planetari, el dilluns tanca; i l'oficina de la R.N. atén al públic els matins de dimarts a divendres. L'accés és gratuïtOcasionalment, l'oficina pot romandre tancada durant la realització de determinades activitats i altres assumptes.

Horari d'atenció telefònica: De dimarts a divendres de 9.00 a 14.00 hores

Telèfons: 96 437 64 00 / 679 19 63 10

 
Correu electrònic: parque_columbretes@gva.es

      Per a la futura visita, tant al Centre de Informació com a la Reserva Natural, es recomana posar-se en contacte telefònico o per correu electrònic prèviament.
 
Si ha visitat vosté la Reserva Natural, ens agradaria coneixer la seua opinió sobre la seua estada a l´illa Grossa. Pot vosté emplenar aquest qüestionari que ens permetrà millorar la qualitat dels serveis i de les nostres instal·lacions. La seua opinió és molt important.
 

Moltes gràcies per la seua amabilitat i pel temps dedicat. Pot enviar el qüestionari a parque_columbretes@gva.es