Flora i vegetació

Flora i vegetació

 
Imatge d'un exemplar de tamarit als voltants del parc, al costat del conegut Palmerar d'Elx
Els terrenys que constituïxen el Fondo són bastant homogenis. Tanmateix, al Parc hi ha distints ambients en funció del grau d'embassaments de les diverses zones i de la qualitat de les seues aigües.

Els embassaments posseïxen un aigua relativament dolça i amb un alt grau d'eutròfia. Estes característiques motiven que la vegetació submergida siga escassa. La formació dominant és el senill, que envolta i colonitza les aigües poc profundes, alternant en algunes zones amb formacions de joncs.
 
Les basses perifèriques estan constituïdes per aigües rases amb alt grau de salinitat i, en general, de millor qualitat. En elles, les formacions de saladar, que inclouen entre d'altres espècies Limonium, Halocnemun, Suadea o Salicornia, constituïxen una vegetació típica en la zona de gran interés pel seu caràcter endèmic del sud-est peninsular.
 
Per últim, en algun dels terrenys drenats de la perifèria, encara és possible observar diferents cultius. Les palmeres i la filera d'eucaliptus que voregen el canal principal i travessen el Parc constituïxen una imatge característica de la zona.
 
INFOMEDINATURAL, Informes del Servei de Vida Silvestre relacionats amb el Parc: