Notícies

Ves enrere NAVEGACIÓ EN L’EMBASSAMENT DE BUSEO

NAVEGACIÓ EN L’EMBASSAMENT DE BUSEO

 

NAVEGACIÓ EN L'EMBASSAMENT DE BUSEO

 

En l'Embassament de Buseo existeix una prohibició general de navegació amb o sense motor. Solament s'autoritzarà per qüestions de gestió del Parc Natural Chera-Sot de Chera, del LIC Serra de Negrete i de la ZEPA Alt Túria-Serra del Negrete. Podrà autoritzar-se excepcionalment la navegació sense motor per a ús públic, relacionada amb un itinerari interpretatiu del Parc Natural i sempre que, les embarcacions no s'utilitzen en altres masses d'aigua.
 
No es requereix declaració responsable per a l'ús de mitjans de flotació que, per la seua grandària i característiques, puguen ser complementaris del bany, als quals s'equiparen, a aquest efecte, les embarcacions o altres artefactes de navegació d'eslora o longitud inferiors a 2'5m.

 

Enllaços Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ): Limitacions per a navegar i Llistat sobre prohibicions i limitacions per a la navegació en l'àmbit de la CHJ.