Visualització de contingut web

Habitats

Les característiques del relleu i del clima del territori, juntament amb l'activitat de l'home al llarg de la història, han afavorit l'existència d'una gran varietat d'hàbitats.

El terreny abrupte ha propiciat l'aparició d'ambients i paisatges plens de contrastos. Així, les diferències d'altitud provoquen que a Chera (650 m al municipi i 1.170 m a Los Cinco Pinos, cim més elevat) i a les part altes de Sot de Chera (946 m al cim de La Sierra de Enmedio) es cultive l'olivera i l'ametler i, no obstant això, a la vall de Sot (300 m) trobem garroferes i tarongers.

També tenim, d'una banda, el bosc mediterrani que pobla la nostra forest, on la vegetació i la fauna estan adaptats a hiverns temperats, estius secs i tardors i primaveres amb abundants precipitacions. D'una altra banda, a les vores del riu de Sot o del Reatillo, de l'embassament de Buseo, i al fons dels barrancs, trobem el bosc de ribera, el sòl del qual està amerat d'aigua, la vegetació és caducifòlia i és on es refugia la seua fauna característica (aus aquàtiques, amfibis, peixos, etc.).

Els múltiples talussos rocosos alberguen espècies de rapaces i vegetació rupícola. En els entorns de les cascades que formen els travertins trobem espècies vegetals i microorganismes propis d'aquests ambients. Les coves, formades per superposició o per dissolució de roca, constitueixen ecosistemes singulars i fràgils, en l'interior de les quals habita una fauna característica (rates penades, artròpodes cavernícoles, etc.).

La Directiva d'Hàbitats de la Unió Europea (94/43/CEE) defineix una llista de tipus d'hàbitats naturals prioritaris, entre els quals es troben els següents, inclosos en l'àmbit del Parc Natural de Chera-Sot de Chera:

  • Boscos de Quercus ilex (alzina)
  • Rouredes de Quercus faginea (roure valencià)
  • Matolls arborescents de Juniperus spp. (savines i ginebres)
  • Formacions de Buxus sempervirens (boix) en pendents rocosos
  • Boscos galeria de Salix alba (salze) i Populus alba (àlber)
  • Brolladors petrificants
  • Galeries riberenques de Nerium oleander (baladre) i Tamarix (tamarit)
  • Boscos de Taxus baccata (teix)