Avisos


 

 

 

 

Pròximes activitats del parc natural

Notícies del Parc Natural

Ves enrere NAVEGACIÓ EN L’EMBASSAMENT DE BUSEO

NAVEGACIÓ EN L’EMBASSAMENT DE BUSEO

 

NAVEGACIÓ EN L'EMBASSAMENT DE BUSEO

 

En l'Embassament de Buseo existeix una prohibició general de navegació amb o sense motor. Solament s'autoritzarà per qüestions de gestió del Parc Natural Chera-Sot de Chera, del LIC Serra de Negrete i de la ZEPA Alt Túria-Serra del Negrete. Podrà autoritzar-se excepcionalment la navegació sense motor per a ús públic, relacionada amb un itinerari interpretatiu del Parc Natural i sempre que, les embarcacions no s'utilitzen en altres masses d'aigua.
 
No es requereix declaració responsable per a l'ús de mitjans de flotació que, per la seua grandària i característiques, puguen ser complementaris del bany, als quals s'equiparen, a aquest efecte, les embarcacions o altres artefactes de navegació d'eslora o longitud inferiors a 2'5m.

 

Enllaços Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ): Limitacions per a navegar i Llistat sobre prohibicions i limitacions per a la navegació en l'àmbit de la CHJ.