Avisos


 

 

 

 

Pròximes activitats del parc natural

Notícies del Parc Natural

Ves enrere Actuacions d'eliminació de la canya comuna al riu Sot o Reatillo

Actuacions d'eliminació de la canya comuna al riu Sot o Reatillo

Des de 2020 s'està duent a terme el projecte de restauració dels hàbitats d'interés comunitari boscos de galeria i matolls riberencs al riu Sot o Reatillo.
 
Aquest projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), es troba en ple procés d'implantació en la ribera del riu Reatillo des del nucli urbà de Sot de Chera fins al paratge conegut com ‘les Tosques'. S'han tallat i triturat les canyes comunes (Arundo Donax) i s'ha cobert el sòl amb lones negres opaques que impedeixen el desenvolupament dels rebrots.
 
Després de mantindre la cobertura opaca un mínim 9 mesos per a garantir l'esgotament de les reserves dels rizomes de la canya, es procedirà a la plantació d'espècies de ribera autòctones com ara salzes, xops, àlbers, tamarius, murtes, baladres, freixes i algun om.
 
Els objectius d'aquest projecte són:
 
    • Disminuir el risc d'incendi i velocitat a la qual es propaga el foc pels canyars.
    • Augmentar la biodiversitat del bosc de ribera, no sols amb les espècies vegetals plantades, sinó amb les espècies animals que es veuran atretes per elles.
    • Disminuir el risc d'inundacions, ja que mentre que els salzes, boves i canyissos són flexibles i aguanten les diferents fluctuacions del riu, les canyes es parteixen i poden tapar ponts o passos a nivell i causar inundacions.
    • La canya és una de les espècies que més aigua consumeix, per la qual cosa en restaurar el bosc de ribera, fem dels rius llocs més frescos i frondosos.
    • Recuperem l'accés i el gaudi del riu per a tots.
 
 
Per la qual cosa si, durant la teua pròxima visita, observes aquestes lones negres cobrint els marges del riu, per favor no les trepitges. Estan complint una important funció.