Subordre Ensifera

Subordre Ensifera

Els Ensífers constitueixen un subordre d'Ortòpters caracteritzat per presentar les antenes més llargues que el cos (característica que els diferencia dels membres del subordre Caelifera que les tenen curtes), en cas de ser més curtes que el cos, estan formades per més de 30 artells.

Els mascles de Ensifera produeixen un soroll característic fregant les ales entre si per a atraure les femelles (estridulació alar). Els òrgans estridulatoris se situen en la base de les tegmines (les tegmines es freguen entre elles per a produir el so).

El subordre Ensifera es divideix en tres superfamílies: Grylloidea, Rhaphidophoroidea i Tettigonioidea, de les quals Grylloidea i Tettigonioidea compten amb les següents famílies representades a la Comunitat Valenciana:

  • Superfamília Grylloidea Laicharding, 1871. Tarsos amb tres artells

      -  Família Gryllidae Laicharding, 1781
      -  Família Gryllotalpidae Leach, 1815
      -  Família Mogoplistidae Brunner von Watenwyl, 1873

  • Superfamília Tettigonioidea Krauss, 1902. Tarsos amb quatre artells i forma deprimida. Amb el seu tercer artell de forma més o menys acorazonada, i els cercs ferms i rígids.

     -  Família Tettigoniidae Krauss, 1902