Ordre Isopoda

Ordre Isopoda

Amb aproximadament 10.300 espècies conegudes, marines majoritàriament, encara que n'hi ha d'aigua dolça i terrestres, els Isòpodes constitueixen un dels ordres amb més diversitat entre els Crustacis. De fet, els isòpodes són organismes marins que en certes ocasions s'han adaptat a altres hàbitats.

Com la resta dels Malacostracis, presenten el cos dividit en tres regions:

 • Cèfalon o cap. Generalment amb ulls compostos, encara que poden estar reduïts o faltar. Els apèndixs del cèfalon són un parell d'antènules, antenes, mandíbules (que poden estar modificades en funció de l'alimentació, fins a arribar a desaparéixer, com és el cas dels paràsits) maxíl•lules i maxil•les, a les quals s'uneix el primer parell de maxil•lípedes que en realitat corresponen al primer parell de potes del primer segment del perèon adaptades a funcions d'alimentació.
 • Perèon, amb el primer i a vegades el segon segment dels huit que el componen soldat al céfalon, els set parells de potes restants (pereopodis) són marxadores.
 • Plèon o abdomen, compost per sis segments, l'últim dels quals està soldat al tèlson formant el pleotèlson. En les espècies aquàtiques apareixen els pleopodis birramis amb funció respiratòria, gràcies a les làmines branquials que presenten; en les espècies terrestres evidentment canvia el model. L'últim parell de pleopodis són els uropodis que rodegen el tèlson.

El dimorfisme sexual només es dóna de vegades, en la majoria dels casos mascles i femelles són idèntics.

Són capaços d'explotar tot tipus de recursos, cosa que dóna lloc a la presència de grups d'herbívors, filtrants, detritívors, depredadors, carronyers i paràsits.

L'ordre Isopoda està representat, a la Comunitat Valenciana, per les famílies següents:

 • Família Aegidae
 • Família Antheluridae
 • Família Anthuridae
 • Família Arcturidae
 • Família Armadillidae
 • Família Armadillidiidae
 • Família Asellidae
 • Família Bopyridae
 • Família Cirolanidae
 • Família Cymothoidae
 • Família Gnathiidae
 • Família Holognathidae
 • Família Hyssuridae
 • Família Janiridae
 • Família Joeropsidae
 • Família Ligiidae
 • Família Limnoriidae
 • Família Microparasellidae
 • Família Oniscidae
 • Família Paranthuridae
 • Família Philosciidae
 • Família Porcellionidae
 • Família Sphaeromatidae
 • Família Spheromatidae
 • Família Stenasellidae
 • Família Styloniscidae
 • Família Trichoniscidae
 • Família Tylidae