Família Tenthredinidae

Família Tenthredinidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Athalia cf. ancilla Serville 1823