Família Notodontidae

Família Notodontidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Taumethopoea pytiocampa Denis & Schiffermüller, 1775

Processionària del pi. Insecte nociu amb erugues que provoquen defoliacions en els pins, que normalment no impedeixen el nou rebrot de acícules, per la qual cosa els arbres poden recompondre, en part, els seus sistemes foliars.