Família Mycetophilidae

Família Mycetophilidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Neoempheria cf. striata (Meigen, 1818)