Família Leucospidae

Família Leucospidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Leucospis dorsigera Fabricius, 1775