Família Ichneumonidae

Família Ichneumonidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Gelis cf. areator (Panzer, 1804)
  • Lissonota sp.