Família Culicidae

Família Culicidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Culex pipiens Linnaeus, 1758

Mosquit comú

  • Culiseta cf. (Culiseta) longiareolata (Macquart, 1838)