Família Blattidae

Família Blattidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Periplaneta americana Linnaeus, 1758