Família Blattellidae

Família Blattellidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Ectobius pallidus (Olivier 1789)
  • Loboptera cf. canariensis (Chopard 1954)
  • Loboptera decipiens (Germar, 1817)