Phylum Arthropoda

Phylum Arthropoda

El phylum Arthropoda constitueix el més gran i diversificat del Regne Animal. Amb més d'1.200.000 espècies, Insectes majoritàriament, representen més del 80 % de les espècies animals conegudes.

Els artròpodes tenen el cos format per segments repetits, metàmers, l'evolució en el grup conduirà a un procés de fusió de metàmers, conegut com tagmatització, que en la majoria dels casos tindrà com a resultat la divisió del cos en dos o tres regions.

La capacitat evolutiva que va possibilitar el seu enorme èxit i diversificació va ser l'adquisició d'una cutícula esclerotitzada, formada per un doble joc de zones dures i blanes, que va permetre l'aparició de nous mecanismes musculars.

Una de les conseqüències de l'esclerotització va ser el desenvolupament d'apèndixs articulats (Arthropoda, del grec ἄρθρον, árthron, «articulació» y πούς, poús, «peu») indispensables per a poder moure's. Una altra, l'aparició de l'ècdisi o muda, necessària per al creixement en longitud i grossor de l'animal, per mitjà de la formació d'un nou esquelet que substituïsca l'anterior.

El phylum Arthropoda està representat, a la Comunitat Valenciana, pels següents subphylums: