Visualització de contingut web

Ordre Scleractinia

L'Ordre Scleractinia agrupa els Cnidaris coneguts comunament com a corals petris o corals durs, presenten només la fase pòlip (amb un esquelet calcari) i tentacles en número de sis o múltiple de sis. Els gèneres i les espècies observades en el L.I.C. Ifac - P. N. de la Serra Gelada, agrupades en famílies:

Família Caryophylliidae

  • Polycyathus muellerae (Abel, 1959)

Família Caryophylliidae