Visualització de contingut web

Ordre Rhizostomeae

L'Ordre Rhizostomeae agrupa meduses proveïdes de huit braços orals molt ramificats, però mancats de tentacles i d'altres estructures en la vora de la umbrela. Els gèneres i les espècies observades en el L.I.C. Ifac - P. N. de la Serra Gelada, agrupades en famílies:

Família Cepheidae

Borm groc

Família Rhizostomatidae

Família Cepheidae

Família Rhizostomatidae