Visualització de contingut web

Ordre Mytiloida

L'Ordre Mytiloida agrupa bivalves marins, de petxines generalment triangulars, i frontissa sense dents. Els gèneres i les espècies observades en el L.I.C. Ifac - P. N. de la Serra Gelada, agrupades en famílies:

Família Pinnidae

Nacra. Espècie Prioritària

Espècie Prioritària

Família Pinnidae