Visualització de contingut web

Ordre Cheilostomatida

L'Ordre Cheilostomatida agrupa Briozous caracteritzats per construir colònies de carbonat càlcic, amb les obertures dels zooides protegides per opercles amb frontissa. Els gèneres i les espècies observades en el L.I.C. Ifac - P. N. de la Serra Gelada, agrupades en famílies:

Família Bitectiporidae

Família Myriaporidae

Família Phydoloporidae

Família Bitectiporidae

Família Myriaporidae

Família Phydoloporidae