Visualització de contingut web

Ordre Camarodonta

L'Ordre Camarodonta agrupa eriçons de mar globulars, caracteritzats per presentar tubercles imperforats i plaques ambulacrals compostes, amb els elements inferiors engrandits. Els porus es troben a intervals regulars al llarg de les plaques ambulacrals, des de l'àpex fins a l'obertura de la boca o peristoma. La llanterna d'Aristòtil, o sistema mandibular, té dents en forma de quilla amb els suports que es troben per damunt del "foramen magnum". Els gèneres i les espècies observades en el L.I.C. Ifac - P. N. de la Serra Gelada, agrupades en famílies:

Família Echinidae

Boga marina

Família Echinidae