Visualització de contingut web

Ordre Archaeogastropoda

L'Ordre Archaeogastropoda agrupa gasteròpodes prosobrànquis (amb les brànquies per davant del cor), amb simetria bilateral interna i proveïts de petxines de morfologia variada, de turbinada a patelliforme, que poden estar nacrades. Els gèneres i les espècies observades en el L.I.C. Ifac - P. N. de la Serra Gelada, agrupades en famílies:

Família Haliotidae

Família Haliotidae