Visualització de contingut web

Ordre Actiniaria

L'Ordre Actiniaria agrupa els Anthozoa coneguts comunament com a anemones. Els gèneres i les espècies observades en el L.I.C. Ifac - P. N. de la Serra Gelada, agrupades en famílies:

Família Actiniidae

Anèmona de mar

Família Aiptasiidae

Família Hormathiidae

  • Calliactis parasitica (Couch, 1842) 

Família Actiniidae

Família Aiptasiidae

Família Hormathiidae