RSS

RSS


RSS dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana
Passos per a la subscripció a un canal RSS:

1) Si no disposeu d'un programa lector, heu de descarregar i instal·lar en el votre ordinador un “Feed Reader” (o lector de notícies). Hi ha desenes de lectors disponibles al mercat, molts d'aquests gratuïts, i per a totes les plataformes, com:2) Afegir el canal elegit al vostre lector de notícies:

Suscripció a l'agenda global de tots el parcs naturals

Zones humides:Illes:Boscos ripícoles mediterranis:Serres litorals:Serres d'interior: