La nostra marca

La nostra marca

Què és la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana

És un distintiu que concedix la Direcció General competent en gestió d'Espais Naturals, productes artesans i activitats de turisme de la Natura obtinguts, elaborats i prestats dins de l'àrea d'influència socioeconòmica dels Parcs Naturals de la Comunitat.

Des de la Direcció General competent en gestió d'Espais Naturals es determina dinamitzar el desenvolupament sostenible en les poblacions ubicades en l'àrea d'influència socioeconòmica dels Parcs Naturals de la Comunitat, caracteritzats per una notable diversitat d'ambients, que en el seu conjunt, configuren un patrimoni ric i variat.

Tot això ha de realitzar-se de forma compatible amb el manteniment i exercici de l'activitat socioeconòmica, amb criteris d'ús sostenibles dels recursos naturals i amb la busca de models innovadors d'ecodesarrollo, reforçant el compromís amb el medi ambient i amb l'espai natural protegit per a facilitar models econòmics sostenibles.

Objectius

Donar a conéixer i valorar productes i serveis diferenciats que s'obtenen dins dels parcs naturals de la Comunitat, per mitjà de la utilització de la denominació dels parcs, actuant com a segell de qualitat associat als valors ambientals i culturals dels espais naturals en què s'ubiquen, identificant els productes certificats amb la marca, amb allò autèntic, sa, natural, allò que s'ha fet com tota la vida.

La millor garantia i valoració dels espais naturals està en la implicació de les poblacions que es troben als parcs o a l'entorn immediat, implicació que requereix que s'obtinguen beneficis econòmics, socials, culturals i ambientals per a les poblacions.

No és alié a ningú que dins de l'anàlisi multidisciplinària d'un ecosistema la variable sociològica és important, com ho és la població humana al biotip i la seua afectació al medi ambient per la seua capacitat de transformació. Per tant, és difícil d'entendre un patró de conservació d'un entorn natural sense la deguda dinamització de la població d'acord amb el desenvolupament sostenible, que propicie no sols la conservació de l'espai sinó el desenvolupament socioeconòmic d'aquest.

"Volem reivindicar la qualitat dels productes i serveis locals, del que és autòcton, del que és d'ací, i destacar el seu compromís amb l'espai natural en què s'obtenen, produeixen i presten".

Es tracta, en definitiva, de dissenyar una eina que ajude a conservar el model de vida desenvolupat en aquestes poblacions, assegurant d'aquesta manera l'existència del mateix espai natural, ja que sense poblacions, a mitjà i llarg termini no existirà espai natural que protegir.
Per a això volem generar sinergies entre productes i servicis complementaris tractant de crear i refermar circuits locals de comercialització.
La marca posa en valor el territori, les poblacions locals, i els productes i servicis oferits en les mateixes.

LA CONSERVACIÓ ÉS RESPONSABILITAT DE TOTS

Els nostres productes

Es divideixen en tres categories, producte natural, producte artesà, i turisme de la natura, i hi ha tres nivells de requisits de compliment obligatori per a poder accedir a la marca.

  • Compliment de la legislació sectorial aplicable atenent a la naturalesa del producte.
  • Compliment de requisits de qualitat, que es concreten en la definició de l'estàndard de qualitat i en la redacció dels principals procediments per a l'obtenció del producte o prestació del servei. Compliment de requisits ambientals, que se sustenten en l'establiment de manuals de bones pràctiques ambientals, i en el manteniment de registres actualitzats de la legislació ambiental aplicable, amb la finalitat de prendre consciència sobre "què es contamina i com es contamina", a fi de minimitzar els impactes sobre el medi.

En el producte natural s'exigeix que el 100% de la matèria primera tinga l'origen en l'àrea d'influència socioeconòmica del parc natural; en les produccions agroalimentàries resulta exigible el compliment dels requisits aplicables a l'agricultura ecològica o la producció integrada o assimilada.

 En el producte artesà es verifica que els processos de fabricació tinguen un caràcter preferentment manual, sense que es perda el caràcter de manual per la utilització d'utillatge i maquinària auxiliar, i originen un producte individualitzat, però no únic.

En el turisme de natura es valora la formació que s'imparteix a les activitats d'allotjament, restauració, turisme actiu i educació ambiental i interpretació del patrimoni, respectivament, per a millorar la informació, coneixement, i implicació amb l'espai natural en la realització de les seues activitats, i en conseqüència millorar l'oferta turística, com també promoure el consum de productes locals certificats amb la marca.

Logo Producte Natural

Logo Producte Artesà

Logo Turisme de la Natura