Accessibilitat

Accessibilitat

Apostem per uns Parcs Naturals accessibles, de tots i per a tots.

Informa't ací dels recursos disponibles i de tota la informació detallada sobre accessibilitat per a cada Parc Natural de la Comunitat Valenciana.

Accessibilitat en el Parc Natural Puebla de San Miguel

Ves enrere Accessibilitat en el Parc Natural Prat de Cabanes-Torreblanca

Accessibilitat en el Parc Natural Prat de Cabanes-Torreblanca

CENTRE D'INTERPRETACIÓ TORRE LA SAL (ZONA SUD)

 

Accessibilitat diversitat funcional AUDITIVA

 • Panells il·lustratius i explicatius dels ambients i valors naturals que podem trobar al Parc Natural, amb imatges panoràmiques i de fauna, flora, paisatge… del Prat de Cabanes-Torreblanca.

 • Hi ha vitrines amb exemplars de nius d'aus, restes arqueològiques i una representació de la malacologia present en la zona costanera del Parque Natural.

 • Parterre exterior al Centre d'Interpretació amb diferents espècies de plantes típiques de la zona. 

Accesibilitat diversitat funcional VISUAL

 • Panell manipulatiu amb sons d'aus. 

Accessibilitat diversitat funcional FÍSICA

 1. Lavabos adaptats.
 2. Accés sense obstacles a tot el Centre d'Interpretació.
 3. Accés al parterre exterior al Centre d'Interpretació.
 4. Aparcament Accés al Centre d'Interpretació i a la Ruta Adaptada (una plaça d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda).

 Accessibilitat diversitat funcional INTEL·LECTUAL

L'adaptació dels continguts en el Centre d'Interpretació que pogueren resultar més complicats, la realitzen els guies en les seues xarrades divulgatives i explicatives del Parc Natural.

Fotografies en diferents grandàries de fauna, flora i paisatges del Parc Natural i possibilitat d'observació d'ocells, elements tots ells que evoquen sentiments positius i de curiositat per la naturalesa en general i el Parc Natural en particular en els qui les veuen.

Itinerari Adaptat

L'itinerari, de la Ruta (Sud) Torre de la Sal des del Centre d'Interpretació es realitza a través d'una passarel·la de fusta elevada amb 314 metres de recorregut per 1,70m d'ample. L'ample de la passarel·la permet realitzar circulacions en doble sentit en qualsevol punt de l'itinerari, evitant així els descansos en el recorregut. A banda i banda de la passarel·la, i durant tot el recorregut, trobem una vorada de fusta de 10cm d'alt, el qual compleix la doble funció de seguretat per a persones amb diversitat funcional física i element guia per a persones amb diversitat funcional visual.

A causa del tipus de terreny natural, es va elevar la passarel·la salvant els diferents pendents que el terreny puga tindre, deixant-la totalment anivellada i de fàcil recorregut per a una cadira de rodes.

 

--

 

 

CENTRE D'INTERPRETACIÓ TORRENOSTRA (ZONA NORD)

Accesibilitat diversitat funcional AUDITIVA

 • Panells il·lustratius i explicatius dels ambients i valors naturals que podem trobar al Parc Natural, amb imatges panoràmiques i de fauna, flora, paisatge… del Prat de Cabanes-Torreblanca.

 • Mapa a gran escala del Parc Natural i els seus llocs d'interés. 

Accesibilitat diversitat funcional FÍSICA

 • Servicis adaptats. 

 • Accés sense obstacles a tot l'Espai Natura.

 • Accés mintjançant ascensor al mirador panoràmic del primer pis. 

 

Accesibilidad diversidad funcional INTELECTUAL

 • L'adaptació dels continguts a l'Espai Natura que pogueren resultar més complicats la realitzen els guies en les seves explicacions divulgatives del Parc Natural. 

 • Fotografies en diferents mides de fauna, flora i paisatges del Parc Natural i possibilitat d'observació d'aus, elements tots ells que evoquen sentiments positius i de curiositat per la natura en general i el Parc Natural en particular en qui les vegen. 

Itinerari adaptat

Existeix un petit itinerari que parteix de l'Espai Natural, accessible mitjançant rampes desde la via pública i des del mateix centre. El recorregut, d'uns 400 metres, travessa el Jardí d'Hàbitats (actualment en construcció) i permet accedir mitjançant pasarel·la de fusta a un observatori d'aus que dóna a una de les llacunes de Torrenostra.