Visor de contenido web

Campaña Trachemys

El projecte Trachemys es basa en la retirada de tortugues exòtiques i invasores buscant el "reequilibri" de l'ecosistema. Al mateix temps es fa un seguiment de les tortugues autòctones. És un treball de conservació d'hàbitats i un treball d'educació ambiental centrada en la participació de col·lectius, a base de campanyes anuals.

Tortugues en la Marjal de Pego-Oliva.

Registre de captures.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Des de 1984 es tenen dades d'un parell de Censos d'Aus Aquàtiques anuals en els aiguamolls de la Comunitat Valenciana, el d'hivernants i el de nidificants. Se censen les poblacions dels ocells aquàtics ja que són considerades com un bon bioindicador de l'estat de conservació dels aiguamolls.
El d'hivernants, a escala mundial, amb coordinació internacional. Es tracta d'una "foto fixa", a mitjan gener i seguint el mètode de comptatge directe d'individus.
El de nidificants, sense coordinació internacional, es realitza en època de reproducció, la que pot ser des de finals de febrer fins a setembre, tractant-se d'una estimació de parelles reproductores. Es poden usar dos mètodes i la seua combinació que, molt resumit, són el comptatge directe de nius o adults incubant i el recompte estimat d'adults presents.
 
Gómez López, J. A.; Dies Jambrino, J. I. & Vilalta Vilanova, M. (Eds.) 2006. Las aves acuáticas de la Comunitat Valenciana, censos y evolución de las poblaciones (1984-2004). Conselleria de Territori i Habitatge, Generalitat Valenciana. València.