Hábitats

Hábitats

 

vistas al mar

Els hàbitats dels quals podem gaudir dins del Parc Natural Desert de les Palmes són variats i clarament definits. La vegetació potencial degueren ser els carrascales litorals i suredes (en les zones silícies i humides) amb alguns roures en les zones d'ombria.A causa de la transformació agrícola del sòl el carboneig intensiu i el pasturatge, va anar desapareixent aquest tipus de bosc, quedanto tan sols xicotets bosquetes o peus aïllats de carrasques i sureres.Amb la industrialització es van abandonar els camps de cultiu, donant lloc a grans extensions de pinedes.Els últims incendis de 1985 i 1992 van propiciar la desforestació de diverses zones del paratge.

Hui dia trobem aquests tipus d'ecosistemes.

Suredes:
Es desenvolupen exclusivament sobre pinastres sent molt escassos en el nostre territori. El sotabosc està dominat per espècies com l'arboç (Arbutus unedo), el bruc (Erica arbòria), el rusco (Ruscus aculeatus), el ginebre (Juniperus oxycedrus), l'heura (Hedera helix). En la serra dels Agulles de Santa Àgueda trobem alguns exemplars adults de sureres (Quercus suber).

Jarales:
Són formacions dominades per diferents espècies de jaras, entre elles: jara negra (Cistus monspeliensis), jara blanca (Cistus Albidus), jara morisca (Cistus salvifolius) i romer mascle (Cistus clusii). En zones més humides també apareixen un altre tipus de jara: la jara mascle (Cistus populifolius), també associat a l'albaida (Anthyllis cytisoides), el romer (Rosmarinus officinalis) i l'argilaga (Ulex parvifolius).

Pinedes:
És molt freqüent la presència del pinastre (Pinus pinaster) en zones siliceas i també del pi blanc (Pinus halepensis) en tota mena de sòl.

Carrascars:
Xicotet zona dominada per la carrasca (Quercus ilex.rotundifolia). En el sotabosc abunden espècie com la coscolla (Quercus coccifera), el margalló (Chamaerops humilis) i sarsa (Smilax aspera)

Vegetació de ribera:
Depén de la presència de cursos d'aigua permanents o temporals.Vegetació caracteritzada per xops (Populus nigra), salzes (Salix atrocinerea), baladre (Nerium aleander), emborrachacabras (Coriaria myrtifolia) i canyes (Arundo donax).