Normes de conservació del parc
 
Ens trobem en un espai natural protegit. Per a contribuir a la seua conservació hem d’intentar visitar-lo en grups reduïts, fer tan poc soroll com siga possible, no eixir dels senders delimitats, respectar els animals i plantes, no encendre foc (llevat dels llocs permesos i amb la deguda autorització), respectar les normatives forestals, i no deixar fem, residus ni empremtes del nostre pas per l’itinerari.